Firma: Aligro Marcin Podkówka
Adres przedsiębiorstwa: Chłopiny 36; 66-433 Lubiszyn

Konto :T-MOBILE Alior Bank S.A. 44249010440000420073948255
Aligro Marcin Podkówka
Chłopiny 36
66-433 Lubiszyn

Tel:+48 731153335
Mail: sklep@zu-zu.pl

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@zu-zu.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w tym płatności za dostawę towaru lub usługi w wysokości opłaty najniższej dostępnej formy dostawy.
Aby odstąpić od umowy zawartej na portalu zu-zu.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@zu-zu.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres:
Aligro Marcin Podkówka
Chłopiny 36
66-433 Lubiszyn

CENA I SPOSÓB ZAPŁATY

1.    Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT)
i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki podane w ofercie.

2.    Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a)   pobranie - przy odbiorze przesyłki, Klient dokonuje zapłaty gotówką ceny wraz z kosztem przesyłki w chwili jej odbioru;

b)   przedpłata przelewem - po wybraniu tej opcji Klient korzysta z danych do przelewu umieszczonych w zakładce „dostawa i płatność i/lub na stronie „o mnie”.

c) Zapłata przez PayU – Klient dokonuje płatności w systemie płatności PayU.

3.  Wybór formy płatności należy do Klienta, co powinien uczynić poprzez wybór właściwej opcji.


WARUNKI DOSTAWY

1.    Wszystkie produkty wysyłamy Pocztą Polską, firmą kurierską INPOST lub inną firmą kurierską  w ciągu 24-72 godzin od dnia otrzymania wpłaty na konto bankowe, rachunek PayU lub informacji o wyborze przesyłki za pobraniem.

2.    Każdy produkt jest starannie zapakowany oraz zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Jeśli adres wysyłki jest inny niż podany w Serwisie prosimy o podanie go bezpośrednio po zalicytowaniu w formularzu dostawy.

3.    Paczki wysyłamy w ciągu 24-72 godzin od otrzymania od Klienta przelewu a w przypadku otrzymania informacji o przesyłce za pobraniem tego samego dnia jeżeli informacja dotrze do Sklepu przed godz. 9.00 a w innym wypadku następnego dnia roboczego.

4.    Paragon lub faktura VAT dołączana jest do przesyłki. Jeżeli Klient chcę otrzymać fakturę,  powinien powiadomić Sklep przy dokonywaniu zamówienia. Późniejsze powiadomienie, akceptowane będzie tylko w sytuacji, gdy przesyłka nie została jeszcze nadana.

5.    Wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie kraju.

6.    W momencie dostawy Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia bądź naruszenia wynikłego z transportu.

7.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności
z zamówieniem, Klient powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt dostarczającemu produkt, w celu sporządzenia Protokołu Szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zachowuje Klient, a drugi przekazuje dostarczającemu przesyłkę.

8.    Protokół Szkody przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia procesu reklamacji.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Aligro Marcin Podkówka
Chłopiny 36
66-433 Lubiszyn
NIP: 8842602471

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach portalu zu-zu.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.